×

Wykładowcy

TO WŁAŚNIE TE OSOBY PODZIELĄ SIĘ NAJNOWSZYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI HAE

 

(Prezentacja w kolejności alfabetycznej)

Henrik Balle Boysen

Dyrektor Wykonawczy HAE International

 

Henrik jest odpowiedzialny za codzienne funkcjonowanie i rozwój Międzynarodowego Stowarzyszenia Chorych na Obrzęk Naczynioruchowy. Nieprzerwanie od 2009 roku pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego, będąc uprzednio członkiem Komitetu Wykonawczego HAE International. Przed podjęciem pracy w Międzynarodowym Stowarzyszeniu, był odpowiedzialny za zarządzanie sprzedażą w ogólnoświatowych korporacjach.

Anthony J. Castaldo


Prezydent HAE International

 

Tony jest współzałożycielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Chorych na Obrzęk Naczynioruchowy i Prezesem Zarządu od początku istnienia organizacji. Jest jednocześnie Prezesem Zarządu HAE America oraz Członkiem Zarządu Narodowej Organizacji Chorób Rzadkich działającej na obszarze Stanów Zjednoczonych. Poświęcił większość swojego życia podejmując działania zmierzające do poprawy opieki w zakresie leczenia Dziedzicznego Obrzęku Naczynioruchowego i w dalszym ciągu jest silnie zmotywowany do efektywnej pracy na rzecz podnoszenia jakości życia chorych na HAE.

Prof. dr hab. med. Henriette Farkas

Narodowe Centrum HAE przy Uniwersytecie Semmelweis, Budapeszt, Węgry

 

Henriette Farkas posiada tytuł Profesora Uniwersytetu Semmelweis w Budapeszcie w specjalizacjach z zakresu alergologii i immunologii klinicznej. Jest wieloletnim kierownikiem Węgierskiego Centrum Dziedzicznego Obrzęku Naczynioruchowego, jak również członkiem takich organizacji jak: Węgierskie Towarzystwo Alergologiczne i Immunologii Klinicznej, Rady Medycznej HAE International czy Międzynarodowego Towarzystwa Alergologicznego, w których to organizacjach jest wybitnym ekspertem z zakresu HAE. Profesor Farkas jest założycielem I organizatorem słynnych budapesztańskich warsztatów C1-Inhibitora. Była wielokrotnie nagradzana za wybitne osiągnięcia w zakresie HAE, w tym m.in. nagrodą “Jendrassik” w roku 2005 oraz nagrodą “L’Oreal-UNESCO” w roku 2013.

Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

Honorowy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Profesor Tomasz Grodzicki jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii, posiada tytuł European Specialist on Hypertension. Od 2001 roku jest kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ordynatorem Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W latach 2002-2014 był konsultantem krajowym w dziedzinie geriatrii, a w latach 2006-2008 Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Jest współautorem około 200 publikacji z dziedziny nadciśnienia, geriatrii i kardiologii, w tym kilkunastu podręczników. Profesor Grodzicki jest członkiem wielu organizacji naukowych i społecznych: Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, European Academy for Medicine of Aging oraz Zarządu European Union Geriatic Medicine Society, jest również członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

Lek. med. Anders Minken

Anders Minken jest absolwentem Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Bergen, który ukończył w 1970 roku. Jest lekarzem medycyny specjalizującym się w psychiatrii i w psychologii. Przez ponad 40 lat pracował w prestiżowych klinikach medycznych, w przeważającej większości zlokalizowanych w Oslo. Dr Minken przez całą karierę zawodową był mocno zaangażowany w profesjonalny sport na międzynarodowym poziomie. Przez wiele lat był trenerem reprezentacji Norwegii w sporcie motocyklowym, jak również pełnił funkcję trenera-psychologa najlepszych norweskich zawodniczek i zawodników w różnych dyscyplinach sportu. Jest uznawany w norweskim środowisku sportowym za wybitnego motywatora. Tematykę HAE zgłębia od 7 lat, skupiając się przede wszystkim na sferze psychicznej pacjentów.  

Prof. dr hab. med. Krystyna Obtułowicz


Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej

Krajowy Ośrodek Referencyjny Dziedzicznego Obrzęku Naczynioruchowego

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Wice Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

Profesor Krystyna Obtułowicz jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym związała swoją karierę zawodową. Jest specjalistą w dziedzinie alergologii i chorób wewnętrznych, a także założycielem Zakładu Alergologii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w latach 1994-2011 pełniła funkcję kierownika jednostki. Była wieloletnim Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie alergologii, a w latach 2006-2011 Kierownikiem Katedry Toksykologii Klinicznej i Środowiskowe CMUJ. Poza typowymi zainteresowaniami z zakresu chorób alergicznych, szczególną pasją Profesor Obtułowicz stało się schorzenie o podłożu immunologicznym, w którym uznawana jest powszechnie za prekursora polskiej szkoły Dziedzicznego Obrzęku Naczynioruchowego i najbardziej doświadczonego krajowego specjalistę w tej dziedzinie. Jest twórcą Krajowego Ośrodka Referencyjnego HAE działającego przy Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Profesor Obtułowicz jest autorem ponad 300 publikacji z zakresu zarówno alergologii, jak i obrzęku naczynioruchowego. Jest członkiem Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI), Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Europejskiego Zespołu Ekspertów ds. HAE, Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych, oraz członkiem honorowym Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym. 

Paweł Przewięźlikowski

Selvita SA

Prezes Zarządu

 

Paweł Przewięźlikowski jest współzałożycielem, największym akcjonariuszem oraz Prezesem Zarządu firmy biotechnologicznej Selvita, notowanej na GPW. W spółce odpowiedzialny jest za zarządzanie strategiczne oraz rozwój biznesowy i korporacyjny Spółki. Pełni również funkcje zarządcze w spółkach grupy kapitałowej Selvita – jest min. członkiem Rady Nadzorczej firmy bioinformatycznej Ardigen.

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie zdobył dyplom mgr inż. informatyki, oraz studiów MBA na Teesside University i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Studiował również na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.

W 1994 rozpoczął karierę w polskiej spółce informatycznej Comarch gdzie jako Członek, a później Wiceprezes Zarządu spółki od 1996 roku zarządzał działami oferującymi aplikacje dla branży farmaceutycznej, bankowej, przemysłowej i usługowej. W latach 1999-2007 był współzałożycielem, pierwszym Prezesem Zarządu, a później Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej portalu Interia.pl trzeciego największego portalu internetowego w Polsce.

Paweł Przewięźlikowski został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nagrodą EY Przedsiębiorca Roku w kategorii Nowe Technologie/Innowacyjność, a także członkiem Małopolskiej Rady Gospodarczej. Jest żonaty, ma troje dzieci.

Prof. dr hab. med. Marc Riedl

Narodowe Centrum HAE przy Uniwersytecie Kalifornijskim, San Diego, USA

 

Profesor Marc Riedl jest Dyrektorem Medycznym Narodowego Centrum HAE działającego przy Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Profesor Riedl kieruje zróżnicowanymi programami klinicznymi z zakresu Dziedzicznego Obrzęku Naczynioruchowego, jak również prowadzi wielokierunkowe badania nad schorzeniem HAE, pierwotnymi niedoborami odporności oraz klinicznymi badaniami farmakologicznymi. Profesor Riedl, jako wybitny specjalista o międzynarodowej pozycji, był odpowiedzialny za prowadzenie wielu projektów zlecanych przez amerykańskie władze federalne i stanowe. Marc jest członkiem Rady Naukowej Amerykańskiego Stowarzyszenia Chorych na Dziedziczny Obrzęk Naczynioruchowy i Międzynarodowego Stowarzyszenie HAE International.

Michał Rutkowski


Wice Prezydent HAE International

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pięknie Puchnę

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Michał Rutkowski jest absolwentem Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej, jak również absolwentem kierunków studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.  Jest jednym z członków-założycieli i Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym Pięknie Puchnę, a także pacjentem ze zdiagnozowanym HAE. Michał Rutkowski jest zaangażowany w działalność na rzecz chorych na Dziedziczny Obrzęk Naczynioruchowy od 2005 roku, początkowo działając w strukturach krajowych, a od 2011 roku w strukturach międzynarodowych, pełniąc funkcję Wice Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Chorych z Niedoborem C1-Inhibitora HAE International. W 2016 roku został mianowany Regionalnym Ambasadorem Pacjentów odpowiedzialnym za działania na rzecz chorych ze zdiagnozowanym HAE w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Poza działalnością na rzecz pacjentów, Michał Rutkowski zawodowo zajmuje się architekturą i motoryzacją. Jest członkiem Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej,  Międzynarodowej Federacji Motocyklowej (FIM), Europejskiej Federacji Motocyklowej (FIM Europe), oraz członkiem zarządu Polskiego Związku Motorowego. W 2012 roku za swoją działalność na rzecz sportu motocyklowego został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.   

Dr n. med. Marcin Stobiecki

Klinika Chorób Wewnętrznych 

Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
Krajowy Ośrodek Referencyjny Dziedzicznego Obrzęku Naczynioruchowego

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Dr n. med. Marcin Stobiecki ukończył Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest specjalistą alergologiem i specjalistą chorób wewnętrznych, a także adiunktem w Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od ponad dwudziestu lat diagnozuje i leczy pacjentów w Krajowym Ośrodku Referencyjnym HAE działającym przy Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Marcin Stobiecki jest Członkiem Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) oraz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Jest autorem i współautorem ponad 35 publikacji dotyczących problematyki alergologicznej, jak również dotyczących tematyki Dziedzicznego Obrzęku Naczynioruchowego, który jest głównym obszarem jego zainteresowania zawodowego. Dr Stobiecki w swoim dorobku posiada także liczne badania kliniczne, których wysoka efektywność przyczyniła się do wprowadzenia na rynek nowoczesnych terapii leczniczych z zakresu HAE.