×

Komitet Organizacyjny

 Tworzymy z pasją dla naszych pacjentów 

Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki


Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

Honorowy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Profesor Tomasz Grodzicki jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii, posiada tytuł European Specialist on Hypertension. Od 2001 roku jest kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ordynatorem Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W latach 2002-2014 był konsultantem krajowym w dziedzinie geriatrii, a w latach 2006-2008 Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Jest współautorem około 200 publikacji z dziedziny nadciśnienia, geriatrii i kardiologii, w tym kilkunastu podręczników. Profesor Grodzicki jest członkiem wielu organizacji naukowych i społecznych: Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, European Academy for Medicine of Aging oraz Zarządu European Union Geriatic Medicine Society, jest również członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

Michał Rutkowski


Wice Prezydent HAE International

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pięknie Puchnę

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Michał Rutkowski jest absolwentem Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej, jak również absolwentem kierunków studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.  Jest jednym z członków-założycieli i Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym Pięknie Puchnę, a także pacjentem ze zdiagnozowanym HAE. Michał Rutkowski jest zaangażowany w działalność na rzecz chorych na Dziedziczny Obrzęk Naczynioruchowy od 2005 roku, początkowo działając w strukturach krajowych, a od 2011 roku w strukturach międzynarodowych, pełniąc funkcję Wice Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Chorych z Niedoborem C1-Inhibitora HAE International. W 2016 roku został mianowany Regionalnym Ambasadorem Pacjentów odpowiedzialnym za działania na rzecz chorych ze zdiagnozowanym HAE w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Poza działalnością na rzecz pacjentów, Michał Rutkowski zawodowo zajmuje się architekturą i motoryzacją. Jest członkiem Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej,  Międzynarodowej Federacji Motocyklowej (FIM), Europejskiej Federacji Motocyklowej (FIM Europe), oraz członkiem zarządu Polskiego Związku Motorowego. W 2012 roku za swoją działalność na rzecz sportu motocyklowego został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.   

Prof. dr hab. med. Krystyna Obtułowicz


Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej

Krajowy Ośrodek Referencyjny Dziedzicznego Obrzęku Naczynioruchowego

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Wice Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

Profesor Krystyna Obtułowicz jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym związała swoją karierę zawodową. Jest specjalistą w dziedzinie alergologii i chorób wewnętrznych, a także założycielem Zakładu Alergologii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w latach 1994-2011 pełniła funkcję kierownika jednostki. Była wieloletnim Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie alergologii, a w latach 2006-2011 Kierownikiem Katedry Toksykologii Klinicznej i Środowiskowe CMUJ. Poza typowymi zainteresowaniami z zakresu chorób alergicznych, szczególną pasją Profesor Obtułowicz stało się schorzenie o podłożu immunologicznym, w którym uznawana jest powszechnie za prekursora polskiej szkoły Dziedzicznego Obrzęku Naczynioruchowego i najbardziej doświadczonego krajowego specjalistę w tej dziedzinie. Jest twórcą Krajowego Ośrodka Referencyjnego HAE działającego przy Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Profesor Obtułowicz jest autorem ponad 300 publikacji z zakresu zarówno alergologii, jak i obrzęku naczynioruchowego. Jest członkiem Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI), Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Europejskiego Zespołu Ekspertów ds. HAE, Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych, oraz członkiem honorowym Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym. 

Teresa Gugała

Wice Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pięknie Puchnę

Wice Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

Teresa Gugała jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia ukończyła w 1981 roku, otrzymując dyplom lekarza medycyny. W 1987 roku uzyskała I stopień specjalizacji, a następnie w 1995 roku II stopień specjalizacji z otolaryngologii. Pracowała w Klinice Laryngologicznej, a następnie w Oddziale Laryngologii Miejskiego Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. W 2000 roku podjęła pracę w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krakowie jako lekarz laryngolog, by następnie od 2004 roku pełnić aż do teraz funkcje Kierownika NS ZOZ.
Przez okres 20 lat pracowała też w Zakładzie Rehabilitacji Młodzieży Głuchej w Krakowie. Następnie przez 10 lat była biegłym sądowym z listy Sądu Okręgowego w Krakowie, zaś od 2010 roku jest konsultantem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie z zakresu otolaryngologii. Teresa Od początku istnienia Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym Pięknie Puchnę jest zaangażowana w jego działalność jako współzałożyciel i pierwszy w historii Prezes Zarządu.

Paulina Gugała

Członek Zarządu Stowarzyszenia Pięknie Puchnę

Członek Komitetu Organizacyjnego

 

Paulina Gugała jest radcą prawnym specjalizującym się w sprawach rodzinnych i spadkowych. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, jest też absolwentem studiów podyplomowych z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po odbyciu aplikacji radcowskiej uzyskała wpis na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Prowadzi własną kancelarię. Biegle włada językiem angielskim oraz francuskim. Posiada uprawnienia mediatora sądowego w sprawach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych z listy biegłych Sądu Okręgowego w Krakowie. Od 2010 roku obecna w strukturach Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym Pięknie Puchnę, wspiera Stowarzyszenie swoją wiedzą i doświadczeniem prawniczym. 

Estera Białek

Regionalny Przedstawiciel Pacjentów Stowarzyszenia Pięknie Puchnę

Członek Komitetu Organizacyjnego

 

Estera Białek jest zaangażowana w działalność na rzecz pacjentów z Dziedzicznym Obrzękiem Naczynioruchowym od 2014 roku. Jest najmłodszym członkiem zespołu Stowarzyszenia Pięknie Puchnę, pełniąc od 2016 roku funkcję Regionalnego Przedstawiciela Pacjentów i Koordynatora. Jest bezpośrednio odpowiedzialna za nadzorowanie działalności regionalnych przedstawicieli, jak i utrzymanie bieżącego kontaktu z chorymi. W sytuacjach ekstraordynaryjnych informuje zarząd o naruszeniach względem praw pacjentów, a także zgłasza wnioski dotyczące udzielenia wsparcia członkom Stowarzyszenia. Jako pacjent ze zdiagnozowanym HAE, Estera doskonale komunikuje się z pacjentami znając ich codzienne problemy i oczekiwania.